side
Ảnh Tuấn chụp tại Khone WaterFall, the Mekong River, Champasak, Lào (1994)
English Version


Chào bạn,

Tên tôi là Lê Anh Tuấn, xin gọi tôi là Tuấn.
Tôi hiện đang làm việc tại trường Đại học Cần Thơ, với chức danh là Giảng viên chính.

Bạn có thể xem qua quá trình giảng dạy và làm việc của tôi.

Mục đích của trang web này là để giao lưu, trao đổi với tất cả các bạn về các lãnh vực:

+ Trang chủ
+ Gia đình Tuấn
+ Xương rồng và các Cây mọng nước
+ Kỹ thuật Thủy Lợi và Môi trường
+ Phát triển Cộng đồng Nông thôn
+ Diễn đàn Văn hóa, Giáo dục & Xã hội
+ Giải Trí

+ Sách, Tư liệu và Giáo trình điện tử

 

Đây là trang web cá nhân, không có lợi nhuận, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào. Người viết chỉ chia sẻ với mọi người qua phương tiện Internet theo từng chủ đề đã chọn lựa.

Tác giả không phải là một người làm webpage chuyên nghiệp, nếu có gì sơ sót, xin các bạn đóng góp và chỉ dẫn.

Một số thông tin trên trang web này có liên kết với các trang khác hoặc bài viết của các tác giả khác mà cá nhân tôi chưa có điều kiện liên hệ xin phép. Nếu các tác giả này không đồng ý cho liên kết thì xin liên lạc với tôi qua e-mail (latuan@ctu.edu.vn) để xóa.

Trân trọng,

Chúc bạn một ngày tốt lành.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cập nhật ngày 12 tháng 5, 2011 - Các góp ý xin gởi e-mail về  latuan@ctu.edu.vn

 

Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn
Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Climate change
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
side
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page