side
 

KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG
English Version

Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), phần cuối của hạ lựu sông Mekong, được biết như là "vựa lúa" lớn nhất của Việt Nam.

Đồng bằng có dân số khoảng 18 triệu người sinh sống trên diện tích 4 triệu hecta. Tất cả người dân sống ở Đồng bằng đều phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước, chủ yếu là nước mặt, cho ăn uống, tưới hoa màu, nuôi cá, vận chuyển hàng hóa và sản xuất công nghiệp.

Như một qui luật chung, bất kỳ sự gia tăng nào trong hoạt động công và nông nghiệp từ thượng lưu đều có thể tạo ra những ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng nước hoặc ít hoặc nhiều ở phần hạ lưu.

Do vậy, việc nghiên cứu và thông tin liên quan đến Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường là cần thiết. Trang này bao gồm các tài liệu, bài viết cá nhân, các thông tin sưu tầm được trên sách báo và từ Internet cho các chủ đề như:

S Book Paper (2014). Does common reed (Phragmites spp.) contribute to the removal of phosphorous and nitrogen from domestic wastewater in constructed subsurface flow wetlands? In Chapter in: K. Yamamoto, H. Furumai, H. Katayama, C. Chiemchaisri, U. Puetpaiboon, C. Visvanathan, and H. Satoh (Eds.), Southeast Asia Water Environment 5, IWA Publishing, ISBN 9781780404950 (Paperback), ISBN 9781780404967 (eBook). (English - Pdf. file).

 

S Research report (2013). Comparison of the approval process detailed in government regulations with the actual approval and planning process for hydropower plant development. Case study in the Vu Gia - Thu Bon River basin in Quang Nam Province and Long Dai River basin in Quang Binh Province. Final research report of CSRD and DRAGON institute sponsored by sponsored by Rosa Luxemburg Stiftung (RLS). Hue City. 52p. (English - Pdf. file).

 

S Research report (2013). Analysis of environmental and social costs and risks of hydropower dams, with a case study of Song Tranh 2 hydropower plant. Final research report of Green Innovation and Development Centre (GreenID) to United Nations Development Programme (UNDP), Hanoi. 67p. (English - Pdf. file).

 

S Bài trên Báo Saigon Tiếp thị ngày 1/2/2014: Kinh tế khí hậu xa và gần.

 

S Bài trên Báo Tuổi trẻ Cuối tuần Số Tất niên (ngày 30/12/2013): Hướng đến nền nông nghiệp khôn ngoan.

 

S Commentary on Vietnam Journal of Public Health (Vol. 1, Issue 1, Nov. 2013), ISSN 1859-1132: Adaptation to Climate Change for Improving Public Health in Vietnam.

 

S Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (Số 28 (2013): 17-22). Sử dụng phương pháp thu dụng để so sánh hiệu quả kinh tế các giải pháp xử lý nước thải ao nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang. (tiếng Việt - Pdf. file).

 

S Bài trên Báo Vĩnh Long ngày 25/11/2013: Phát triển kinh tế xanh trong điều kiện biến đổi khí hậu.

 

S Bài trên Báo Saigon Tiếp thị ngày 31/10/2013: Hạn chế phát triển cây cao su ở Bắc Trung Bộ.

 

S Book Chapter "Multi-level Governance and Adaptation to Floods in the Mekong Delta". In Chapter in: Rajest Daniel, Louis Lebel and Kanokwan Manorom (Eds.), Governing the Mekong: Engaging in the Politics of Knowledge, SIRD, ISBN: 978-967-5832-76-5. (English - Pdf. file)

 

S Research Report on "Analysis of environmental and social costs and risks of hydropower dams, with a case study of Song Tranh 2 hydropower plant". GreenID, UNDP, 2013. (English - Pdf. file)

 

S Báo cáo nghiên cứu "Quá trình phê duyệt và thực thi các dự án thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn – Quảng Nam và sông Long Đại - Quảng Bình", CSRD-RLS-VRN-DRAGON, 2013.(tiếng Việt - Pdf. file).

 

S Bài trên Báo Tuổi trẻ Cuối tuần ngày 27/08/2013: Thấm đòn lúa vụ ba.

 

S Bài tham luận ở Diễn đàn Khoa học “Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa vì sự Phát triển Bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long”, TP. Cà Mau, 12/4/2013: Duy trì dịch vụ hệ sinh thái cho mũi Cà Mau trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

(tiếng Việt - Pdf. file).

 

S Bài trên Báo Tuổi trẻ Cuối tuần ngày 10/4/2013: Xung đột nguồn nước từ vận hành thủy điện: Do đâu và cần gì?

 

S Bài trên Báo Saigon Tiếp thị ngày 24/4/2013: Trăm dâu đổ đầu ... biến đổi khí hậu

 

S Bài tham luận: "Hợp tác vì Nước" cho Đồng bằng Sông Cửu Long: Thực trạng, Thử thách và Giải pháp tại Hội thảo Khoa học "Hợp tác vì Nước" nhân Ngày Nước Quốc tế, thành phố Cần Thơ (20/3/2013), (tiếng Việt - Pdf. file).

 

S Ấn phẩm của WWF: "Đánh giá nhanh tổng hợp tính tổn thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại ba huyện ven biển, tỉnh Bến Tre", (12/2012) (tiếng Việt - Pdf. file). Xem phiên bản tiếng Anh, tải xuống ở đây.

 

S Bài trên Báo Tuổi trẻ Cuối tuần ngày 07/10/2012: Thuỷ điện và Đánh giá Tác động Môi trường: TIN ĐƯỢC TỚI ĐÂU?

 

S Myanmar đình chỉ xây dựng đập thủy điện Myitsone: Câu chuyện chính trị, xã hội và môi trường. (Bài này cũng đã được rút gọn và đăng trên Thời báo Kinh tế Saigon ngày 12/7/2012)

 

S Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (Kỳ 22a/2012): Xác định lưu tốc của dòng chảy nước thải qua vùng rễ khu đất ngập nước kiến tạo chảy ngầm bằng phương pháp lưu vết. (tiếng Việt - Abstract in English, Pdf. file)

 

S Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (Kỳ 22b/2012): Đánh giá tổn thương và khả năng thích nghi ở hộ gia đình trước thiên tai và biến đổi khí hậu trong khu vực thuộc quận Bình Thủy và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (tiếng Việt - Abstract in English, Pdf. file)

 

S Bài báo trên Thời báo Kinh tế Saigon ngày 28/6/2012: "Đo lường những thay đổi khí hậu".

 

S Bài viết ngày 18/6/2012 "Lạm bàn về Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI)". (tiếng Việt - Pdf.)

 

S Bài tham luận "Tác động của biến đổi khí hậu lên di sản văn hoá và bảo tàng ở Lưu vực sông Mekong" tại Hội thảo khoa học quốc tế "Bảo tàng với di sản văn hoá ở lưu vực sông Mekong và sông Hằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu" (Thành phố Huế, 11-12/6/2012). (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2012: "Tác động của biến đổi khí hậu lên sản xuất lúa (Impacts of climate change on rice production)". Hình bìa.

 

S Bài trên Báo Tuổi trẻ Cuối tuần ngày 05/2/2012: Năm 2012: liệu có xảy ra "năm Thìn bão lụt"?

 

S Bài báo trên Thời báo Kinh tế Saigon ngày 12/1/2012: Biến đổi khí hậu, cuối năm nhìn lại...

 

S Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2011: "Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương"

          + Bản tiếng Việt, Hình bìa - Nội dung sách tiếng Việt

          + Bản tiếng Anh, Hình bìa - Nội dung sách tiếng Anh

 

S Bài báo trên Báo Tuổi trẻ ngày 31/10/2011: Việt Nam và bài học từ trận lụt Bangkok.

 

S Bài báo trên Thời báo Kinh tế Saigon ngày 19/10/2011: Từ "sống chung" nay bị chuyển sang "chống" lũ.

 

S Bài tham luận tại Hội thảo Khoa học "Quản lý Tổng hợp Sông và Rừng đầu nguồn ở Việt Nam" (Thành phố Đà Lạt, Việt Nam – 24-25/5/2011): Nước và Biến đổi Khí hậu: Các thử thách cho Quản lý Tài nguyên Nước Tổng hợp ở Việt Nam (tiếng Việt - Abstract in English, Pdf. file)

 

S Book Chapter "Climate Change in the Mekong River Delta and Key Concerns on Future Climate Threats", in Chapter in: Mart A. Stewart and Peter A. Coclanis (Eds.), Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta, Advances in Global Change Research, 2011, 45(3): 207-217, DOI: 10.1007/978-94-007-0934-8_12.

 

S Bài báo trên Thời báo Kinh tế Saigon ngày 8/5/2011: "Biến đổi Khí hậu, Suy thoái Môi trưởng và Di dân". Xem bản tiếng Anh ở The Saigon Times on 8 May 2011: "Climate Change, Environmental Degradation Precipitate Migration".

 

S Bài báo trên Tạp chí Tia Sáng ngày 28/4/2011: "Nguy cơ Suy thoái Tài nguyên Nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long".

 

S Final Report of the APN Project (CIA2009-P05-Jitpraphai), 2011: Assessing Climate Change Impact and Rick in Vietnam: The initial pilot study in Mekong River Delta and Central Vietnam. Bangkok: Southeast Asia START Regional Center Technical Report. (In print) (English - Pdf. file)

 

S Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (Kỳ 17a/2011): Xác định lượng thoát hơi nước của sậy bằng phương trình cân bằng nước ở khu đất ngập nước kiến tạo chảy ngầm (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Bài trên Báo Tuổi trẻ ngày 13/11/2011: "Lũ "nghèo" và dân nghèo".

 

S Bài báo trên Thời báo Kinh tế Saigon ngày 28/7/2011: "Năm vấn đề ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước ở Việt Nam".

 

S Bài báo trên Tạp chí Tia Sáng ngày 7/4/2011: "Cần những đối sách hợp lý".

 

S Trả lời phỏng vấn của của Báo Saigon Tiếp thị (đăng ngày 5/3/2011): "Cuộc chiến chống mặn không dễ như chống lũ".

 

S The World Bank, Discussion Paper 12 December 2010: The Social Dimensions of Adaptation to Climate Change in Vietnam  (English - Pdf. file)

 

S International Conference on "The Role of University in Smart Response to Climate Change" (Vietnam National University Publisher, Hanoi, 11-13 December, 2010, p.193-204): "Assessing Climate Change Impacts and Adaptation in Central Vietnam Using Watershed and Community Based Approach: Case study in Quang Nam Province".

 

S The 28th International Rice Research Conference, OP14: Water Availability and Access (8-12 November 2010, Hanoi, Vietnam): Irrigation development for rice production in the Mekong Delta of Vietnam: What is next?

 

S Trả lời phỏng vấn của Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2010: "Tỵ nạn môi trường Kỳ 4: Tổn thương sẽ đến với con người".

 

S Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Giải pháp Thích nghi với Biến đổi Khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ngày 24/6/2010, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang): Đồng bằng Sông Cửu Long: Từ “Sống chung với lũ” đến “Sống chung với biến đổi khí hậu” (tiếng Việt - Pdf. file).

 

S Báo cáo tại Diễn đàn “Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Biến đổi Khí hậu" (Thảo Cầm Viên Sàigon, 22/5/2010): Tác động của biến đổi khí hậu tính đa dạng sinh học trong các khu đất ngập nước và bảo tồn thiên nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếng Việt - Pdf. file). Kỷ yếu Diễn đàn, trang 114-121, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, 2013, 195 trang.

 

S Báo cáo tại Hội thảo Khoa học “Bảo tồn các giá trị dự trữ sinh quyển và hỗ trợ cư dân vùng ven biển tỉnh Cà Mau trước biến đổi khí hậu” (Thành phố Cà Mau, 25/4/2010): Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên tính đa dạng sinh học và xu thể di dân vùng Bán đảo Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Ecological Engineering, Volume 36, Issue 4, April 2010, Pages 527-535:  Kinetics of pollutant removal from domestic wastewater in a tropical horizontal subsurface flow constructed wetland system: Effects of hydraulic loading rate

 

S International workshop on the “Climate Change Responses for Asia International Rivers: Opportunities and Challenges”, (Beijing, China, 26-28 February, 2010): Impacts of Climate Change and Sea Level Rise to the Agriculture-Aquaculture System in the Mekong River Basin - A case study in the Lower Mekong River Delta in Vietnam (English - Pdf. file)

 

S Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh RFI (phát ngày 26/11/2009): "Đồng bằng Sông Cửu Long bị nhiễm mặn".

 

S Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2009, Số lưu chiểu 2009/CXB/NN: Đất Ngập Nước Kiến Tạo (sách tiếng Việt, hình bìa - Cover Image file)

 

S Diễn đàn "Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa vì sự phát triên bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long" do WWF - MAB Vietnam - Đại học Cần Thơ - VUSTA - Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức (Thành phố Cần Thơ, 5/6/2009): Tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái và phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Báo cáo tại Hội thảo “Cùng nổ lực để thích ứng biến đổi khí hậu” do CSRD – Acacia – Both ENDS – IVM tổ chức (Thành phố Huế, 11-13/5/2009): Tổng quan về nghiên cứu biến đổi khí hậu và các hoạt động thích ứng ở miền Nam Việt Nam (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Earthscan's publication, ISBN 9781844077076 (April 2009): The Promise of Flood Protection: Dykes and Dams, Drains and Diversions (English Pdf. file)

 

S Trả lời phỏng vấn của Báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2009: Nước mặn lấn sâu đất liền (Vietnamese only)

 

S SANSED project's publication, ISBN 3-937941-14-2, Bonn, January, 2009:

+ Pilot Drinking Water Treatment Plant Hoa An - First Results and Further Ideas

+ Building a Pilot Surface Water Treatment Plant - Case study in Hoa An Center, Can Tho University, Vietnam

+ Collection and Concentration of Urine to Produce a Mineral Fertilizer

 

S Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, Số Chuyên đề Thủy sản (Quyển 2/2008: 205-209): "Nước cho nuôi trồng thủy sản trong chiến lựợc quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu ở Đồng bằng sông Cửu Long".

 

S Báo cáo tại Hội thảo "Các vấn đề môi trường và phát triển bền vững vùng ĐBSCL": Các vấn đề về môi trường nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Đại học Cần Thơ, 2/5/2008.

 

S Từ cơn bão xoáy Nargis nghĩ đến thiên tai ở Việt Nam (Vietnamese only)

 

S The Sustainable Mekong Research Network (Sumernet)'s publication (December 2007): Floods and Salinity Management in the Mekong Delta, Vietnam (English Pdf. file, 7.96 MB)

 

S The 2nd International Symposium on Water Environment Partnership in Asia - WEPA (New Life Plaza, Oita, Japan, 3-4 December 2007): Water Environmental Governance in the Mekong River Delta, Vietnam (English Pdf. file)

 

S The fifth International Symposium on Southeast Asian Water Environment (Chiang Mai, Thailand, 7 - 9 November, 2007): Organic Matter Distribution of the Root Zone in a Constructed Subsurface Flow Wetland (English Pdf. file)

 

S  M-POWER Working Paper MP-2007-06, Unit for Social and Environmental Research: Chiang Mai University. (374). Risk reduction or redistribution? Flood management in the Mekong region. (English Pdf. file)

 

S International Development Studies Conference: Mainstreaming Human Security: The Asian Contribution (Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 4 -5 October, 2007): Children Security as part of the "Living together with Floods" Strategy in the Mekong River Delta (English - Pdf. file)

 

S  Dự án SANSED, 27 Sep. 2007: Hoa An Pilot Surface Water Treatment Plant: Manual and Documentation (Cẩm nang Hướng dẫn Nhà máy Xử lý Nước mặt Thí điểm Hòa An) (English - Pdf. file)

 

S  Hội thảo Khoa học "Quản lý và Xử lý Ao Nuôi Thủy Sản" (Tp. Long Xuyên, An Giang, 01/8/2007): Xử lý Nước thải các Ao nuôi cá nước ngọt bằng đất ngập nước kiến tạo (tiếng Việt - Abstract in English, Pdf. file)

 

S International Congress on Development, Environment and Natural Resources: Multi-level and Multi-scale Sustainability (Cochabamba, Bolivia, 11 -13 July, 2007): Action Plan for the Multi-level Conservation of Forest Wetlands in the Mekong River Delta, Vietnam (English - Pdf. file)

 

S The fourth International Symposium on Southeast Asian Water Environment (AIT, Bangkok, Thailand, 6 -8 December, 2006): Challenges of Water Resources Management for Downstream Livelihood of the Lower Mekong Delta, Vietnam  (English - Pdf. file)

 

S  Hội thảo Tư vấn Giải pháp Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn An Giang (An Giang, 28/6/2006): Đề xuất Giải pháp Công trình Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn tỉnh An Giang (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S  Dự án SANSED (5/2006): The Use of Separated and Dried Urine for Plants (Poster)

 

S  Hội thảo Quốc tế Đào tạo Đại học và Công nghệ về Môi trường -

Hanoi, ICEE 2006 (Hà Nội, Việt Nam, 23 - 24/3/2006): Hợp tác Quốc tế trong Phát triển Chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường ở Đại học Cần Thơ, Việt Nam - Khảo cứu từ dự án VLIR-E2 - (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S  Hội thảo Quốc tế về Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa Lũ lụt ở các nước Châu Á (Chiangmai, Thái Lan, 26 -28/1/2006): A discussion proposal on People's adaptability to floods in the Mekong River Delta, Vietnam (English - Pdf. file)

 

S International Water Association (IWA)'s publication from the third International Symposium on Southeast Asian Water Environment (AIT, Bangkok, Thailand, 6 -8 December, 2005): Water Environmental Conservation for Improved Livelihood in the Mekong River Delta, Vietnam (English - Pdf. file)

+  Poster

 

S Institutions for Floods in Asia (IFA)'s publication. Final report for Asia-Pacific Network (APN) for Global Change Research  project 2005-01-CMY-Nikitina (2005): Institutional Capacity in Natural Disaster Risk Reduction: A Comparative Analysis of Institutions, National Policies, and Cooperative Responses to Floods in Asian (English - Pdf. file).

 

S Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (Kỳ 04/2005): Hệ thống ghi dữ liệu giá rẻ phù hợp với các quốc gia đang phát triển để quan trắc độ dẫn điện trong một cột đất (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Một số ảnh Thực địa ở vùng đất ngập nước Tràm Chim (24/9/2005)

 

S Hội thảo SANSED (Đại học Cần Thơ, 14-16/6/2005): Toilet Design for Rural Areas and Separated Urine Collection as a Fertilizer Source

(English - Pdf. file)

+  Poster

 

S Đề tài nghiên cứu SANSED (CanTho University - Ruhr-Bochum University): Conditions of the Surface Water and Ground Water Resources in the Rural Area of the Mekong Delta, Vietnam - Exemplary Investigations at the Study Sites An Binh and Hoa An, Vietnam  (English - Pdf. file)

 

S Hội thảo SANSED (Đại học Cần Thơ, 14-16/6/2005): An experimental Constructed Subsurface Flow Wetland for Domestic Wastewater Treatment at CanTho University, Vietnam (English - Pdf. file)

 

S Hội thảo về Tràn dầu (Đà Nẳng và Tp. HCM, Tháng 5-6/2005): An Inventory of Vietnam Marine and Coastal Economic and Environment (English- Pdf. file)

 

S The second International Symposium on Southeast Asian Water Environment (Hà Nội, Việt Nam, 1-3 December, 2004): Sustainable water management for rural development in the Mekong River Delta, Vietnam

(English - Pdf. file)

+  Poster

 

S Phản đối kế hoạch phá rừng thông để xây sân golf Tuyền Lâm, Đà Lạt.

 

S AgEng2004 Leuven, Belgium. International Conference on Agricultural Engineering (12-16 September, 2004): Water Quality Management For Irrigation In The Mekong River Delta, Vietnam (English - Pdf. file)

 

S Hội thảo về nghề làm vườn tại Đồng Tháp: Qui Hoạch Làng Hoa Sa Đéc (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Báo Tuổi trẻ (15/8/2004): Hiểm Họa Từ Sân Golf

 

S Dự thảo của Khoa Công nghệ, Đại học Cần Thơ: Establishing a surfce water quality monitoring for the Mekong Delta, Vietnam (English - Pdf. file)

 

S Hội thảo DFID: Phát triển Mô hình Hệ Thống Đa Tác nhân (MAS) cho trường hợp Bạc Liêu

 

S Báo cáo tại Bạc Liêu ngày 28/3/2002: Môi trường nước vùng Tôm chết ở Bạc Liêu (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Hiện trạng cấp nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long (English - Pdf. file)
 

S Các đập nước và Hồ chứa ở thượng nguồn: có hay không nguy cơ tiềm ẩn cho hạ nguồn sông Mekong? (tài liệu tiếng Việt)

 

S Đất ngập nước (English - Pdf. file)

 

S Sơ lược lịch sử về Thủy Lực
 

S Điều kiện khí tượng - thủy văn vùng Đồng bằng sông Cửu long (tiếng Việt -  Pdf. file)
 

S Thuỷ lực kênh hở cho kỹ sư (English - Pdf. file)
 

S Mưa ở Đồng bằng sông Cửu Long (tiếng Việt - Pdf. file)
 

S Đề tài nghiên cứu ở Đại học Cần Thơ (2000): So sánh các hàm phân bố mật độ tần suất dùng trong tính toán mưa ở ĐBSCL (tiếng Việt - Pdf. file)


S Sản xuất nông nghiệp và 24 tiết khí hậu (tài liệu tiếng Việt)
 

S Công trình trợ giúp người dân Khmer - An Giang năm 1992: Khảo sát và Thiết kế Hồ Chứa nước Cây Đuốc xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (tiếng Việt - Pdf. file)


S Đề tài nghiên cứu ứng dụng ở Đại học Cần Thơ (1984-1985): Ứng dụng máy tính trong lưu trữ và xử lý số liệu khí tượng - thủy văn vùng Đồng bằng sông Cửu Long ( Pdf. file - tài liệu tóm tắt tiếng Việt, tiếng Anh)


=============================================
SÁCH, TƯ LIỆU VÀ GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ   

e-Book

=============================================

 

 

 Chúc bạn một ngày tốt lành!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cập nhật ngày 6 tháng 4 năm 2014 - Các góp ý xin gởi e-mail về  latuan@ctu.edu.vn

 

Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn
Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Climate change
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
side
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page