Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn
English Vervion

Đây là hình gia đình Tuấn chụp ở Đà Lạt năm 1992 - từ trái sang phải: con trai Tuấn, Bé Bi (Anh Tú),Tuấn, và bà xã của Tuấn, Hoàng Nga.

      

Hoàng Nga (Photo: LATuan, ảnh các năm 1985, 1989, 1991, từ trái sang phải)

 

 

Hoàng Nga và bé Lily (Ảnh Tuấn chụp qua webcam, 2005)

 

Hoàng Nga, Tú và Hoàng Ngân, (Tết 2004)

 

Chúc bạn một ngày tốt lành.

 

Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cập nhật ngày 15, tháng 4 2006

Các góp ý, xin e-mail về latuan@ctu.edu.vn

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page