Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn


Đây là hình Lớp Thủy Nông Khóa 4 của Tuấn chụp với Thầy Cô và các anh chị lớp đàn anh lúc tốt nghiệp ra trường Kỹ Sư tại Trường Đại Học Cần Thơ năm 1982.

Hy vọng các bạn có thể nhận ra những khuôn mặt quen thuộc trong tấm hình này!

Chúc bạn một ngày tốt lành.

 

Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated Feb 12, 2004

Questions or comments please send to webmaster

 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page