side
 

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN
English Version

Việt Nam hiện nay vẫn còn là một nước sản xuất chủ yếu về nông nghiệp với trên 75% dân số cả nước sống tập trung ở các vùng nông thôn. Lao động nông nghiệp chiếm trên 80% lao động nông thôn và trên 70% lao động trong toàn xã hội.

Trong nhiều năm qua, sản xuất nông nghiệp ở nông thôn chiếm từ 25 - 40% tổng sản phẩm trong nước và đạt trên 40% tổng giá trị giá trị xuất khẩu cho cả nước. Ở nông thôn có trên 50 dân tộc khác nhau sinh sống, phân bố trên nhiều địa bàn rộng lớn, có nhiều điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khác biệt.

Để trao đổi các ý tưởng, thông tin liên quan đến phát triển cộng đồng nông thôn, phần này sẽ giới thiệu những khái niệm, báo cáo, các nghiên cứu thực tế, … liên quan đến đề tài.

S Bài trên Báo Saigon Tiếp thị ngày 1/2/2014: Kinh tế khí hậu xa và gần.

 

S Bài trên Báo Tuổi trẻ Cuối tuần Số Tất niên (ngày 30/12/2013): Hướng đến nền nông nghiệp khôn ngoan.

 

S Bài trên Báo Vĩnh Long ngày 25/11/2013: Phát triển kinh tế xanh trong điều kiện biến đổi khí hậu.

 

S Bài trên Báo Saigon Tiếp thị ngày 31/10/2013: Hạn chế phát triển cây cao su ở Bắc Trung Bộ.

 

S Bài trên Báo Tuổi trẻ Cuối tuần ngày 27/08/2013: Thấm đòn lúa vụ ba.

 

S Đồng bằng Sông Cửu Long: Vì sao vẫn là vùng trũng học vấn? (7/2013)

 

S Sau hơn một thập kỷ phát triển: Nông dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vẫn nghèo. Vì sao? (4/2013)

 

S Bài báo trên Thời báo Kinh tế Saigon ngày 28/6/2012: "Đo lường những thay đổi khí hậu".

 

S Bài viết ngày 18/6/2012 "Lạm bàn về Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI)". (tiếng Việt - Pdf.)

 

S Bài tham luận "Tác động của biến đổi khí hậu lên di sản văn hoá và bảo tàng ở Lưu vực sông Mekong" tại Hội thảo khoa học quốc tế "Bảo tàng với di sản văn hoá ở lưu vực sông Mekong và sông Hằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu" (Thành phố Huế, 11-12/6/2012). (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Bài báo trên Báo Tuổi trẻ ngày 31/10/2011: Việt Nam và bài học từ trận lụt Bangkok.

 

S Bài báo trên Thời báo Kinh tế Saigon ngày 19/10/2011: Từ "sống chung" nay bị chuyển sang "chống" lũ.

 

S Hội thảo khoa học "Kinh xáng Xà No - con đường lúa gạo miền Hậu Giang" trong khuôn khổ Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ I (Hậu Giang, Việt Nam, 30/11/2009): Từ Kinh xáng Xà No - Nhìn lại sự phát triển hệ thống thuỷ lợi miền Hậu Giang. (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Thiết kế mẫu hầm tránh bão và chứa nước mưa bằng bê-tông lưới thép cho các hộ dân vùng ven biển. Holcim Prize: Giải đồng (không có giải vàng, chỉ có 1 giải bạc, 1 giải đồng và 3 giải khuyến khích) của 2 sinh viên Lê Anh Tú và Lê Huỳnh Thông Tín, Giảng viên hướng dẫn: Lê Anh Tuấn.

 

S Hội thảo khoa học về "Các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 02/5/2008): Các vấn đề về môi trường nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. (tiếng Việt - Pdf. file)

 

S Cơn sốt gạo cuối tháng 4/2008: Ảo hay Thực ???

 

S Báo Thanh niện (Ngày 08/1/2008): Hiến kế giải pháp tạo nước ngọt cho Trường Sa.

 

S International Development Studies Conference: Mainstreaming Human Security: The Asian Contribution (Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 4 -5 October, 2007): Children Security as part of the "Living together with Floods" Strategy in the Mekong River Delta (English - Pdf. file)

 

S Trường học vùng lũ ĐBSCL:  Nghỉ lũ thay cho nghỉ hè?

 

S  International Rice Research Institute (IRRI) Publication 2006: Economic differentiation of rice and shrimp farming systems and riskiness: a case of Bac Lieu, Mekong Delta, Vietnam (tiếng Anh - Pdf. file)

 

S  Hội thảo Tư vấn Giải pháp Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn An Giang (An Giang, 28/6/2006): Đề xuất Giải pháp Công trình Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn tỉnh An Giang (tiếng Việt - Pdf file)

 

S Chuyện phiếm mà không phiếm... Cầu cá ở nông thôn miền Nam

 

S The second International Symposium on Southeast Asian Water Environment (Hà Nội, Việt Nam, 1-3 December, 2004): Sustainable water management for rural development in the Mekong River Delta, Vietnam

 

S Nước, Thơ ca và Phụ nữ Việt Nam

 

S Dự án Phát triển Nông thôn CPS: Thanh Long Việt Nam ở Champasak, Lào

 

S Hội thảo về nghề làm vườn tại Đồng Tháp: Qui Hoạch Làng Hoa Sa Đéc

 

S Báo Tuổi trẻ Chủ nhật ngày 12/1/2003: Qui hoạch

 

S Báo Tuổi trẻ Chủ nhật ngày 1/12/2002: Qui hoạch dựa vào cộng đồng

 

S Thực trạng nông thôn Việt Nam
 

S Nhu cầu phát triển nông thôn hiện nay


S Các trở ngại trên con đường phát triển nông thôn ở Việt Nam
 

S Các bước tiến hành một dự án phát triển nông thôn
 

S Giới thiệu các dự án phát triển nông thôn Việt Nam
 

S The role of UNICEF in rural water supply & environamel saniltation / ADB workshop (English version)
 

S Các phương pháp điều tra nông thôn
 

S Phép phân tích SWOT

 

S E-book: Phân tích dự án phát triển nông thôn (tiếng Việt -  Pdf. file):

Đề tựa, Giới thiệu, Mục lục

Chương 1: Nhập môn về Dự án phát triển nông thôn

Chương 2: Hiện trạng nông thôn Việt Nam và các định hướng phát triển nông thôn

Chương 3: Các bước xây dựng một dự án phát riển nông thôn

Chương 4: Toán tài chính trong phân tích kinh tế dự án

Chương 5: Lựa chọn phương án đầu tư

Chương 6: Phân tích các khía cạnh không định giá trong dự án phát riển nông thôn

Chương 7: Thẩm định và tổ chức quản lý dự án phát triển nông thôn

Tài liệu tham khảo

 

S E-book: Cẩm nang cấp nước nông thôn (tiếng Việt -  Pdf. file):

Đề tựa, Giới thiệu, Mục lục

Chương 1: Khái quát về nước sạch và sức khoẻ

Chương 2: Cơ bản về thủy văn nguồn nước và tính toán thủy lực

Chương 3: Điều tra nhu cầu sử dụng nước

Chương 4: Phương tiện và công trình thu nước

Chương 5: Xử lý nước cấp nông thôn

Chương 6: Phương tiện và công trình trữ nước

Chương 7: Truyền dẫn và phân phối nước cấp nông thôn

Chương 8: Xây dựng và quản ly dự án cấp nước nông thôn

Chương 9: Phụ lục và các tài liệu tham khảo cấp nước nông thôn

 

S E-book: Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn

(tiếng Việt -  Pdf. file):

Summary in English

Đề tựa, Giới thiệu, Mục lục

Chương 1: Nhà vệ sinh nông thôn Việt Nam - Hiện trạng và Vấn đề

Chương 2: Kiến thức cơ sở về nhà vệ sinh nông thôn

Chương 3: Nhà vệ sinh nông thôn không dùng nước

Chương 4: Nhà vệ sinh nông thôn có dùng nước

Chương 5: Quản lý nhà vệ sinh trên cơ sở cộng đồng

Tài liệu tham khảo

Từ điển Toilet Anh - Việt

 

 

 

 Chúc bạn một ngày tốt lành!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cập nhật ngày 6 tháng 4 năm 2014 - Các góp ý xin gởi e-mail về  latuan@ctu.edu.vn

 

Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn
Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Climate change
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
side
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page