Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn

HOA ĐẸP XƯƠNG RỒNG

CACTI BEAUTIFUL FLOWERS 

Mặc dầu cây xương rồng mọc và phát triển chủ yếu ở những vùng nóng và khô, hình dạng của chúng xem ra gai góc với những mũi gai đe dọa nhưng những cách hoa của chúng có những vẻ đẹp quyến rũ với các sắc màu rực rỡ...

Although cacti grow and develop primarily in hot and dry regions,  their shapes seem thorny with threatening needles but their flowers have many fully fascinating beauties with striking colors ...

Mời bạn thưởng thức một số hình ảnh về hoa xương rồng ...

Please, enjoy some pictures of cacti flowers ....

       
Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated May 4, 2005

Questions or comments please send to Lê Anh Tuấn

 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page