Chào Bạn Đến Với Trang Web Của TuấnTrên đây là hình con gái Lê Thị Hoàng Ngân (Lily) và con trai Lê Anh Tú (Bi), của Tuấn chụp ở Cần Thơ Tết năm 2004.

 

Above is the picture of my daughter Le Thi Hoang Ngan (Lily), and my boy Le Anh Tu (Bi), taken in CanTho on Tet Holiday 2004.

        

Lê Anh Tú (7 tuổi)   Hoàng Ngân (2 tuổi)            Tú và Ngân (Viện Tim TP.HCM, 4/2003)

LA Tu (7 yrs old)     Hoang Ngan (2 yrs old)        Tu and Ngan (Heart Ins. HCMC, 4/2003)

 

Chúc bạn một ngày tốt lành. 

Have a nice day.


Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cập nhật ngày 15 tháng 4/2006

Last Updated March 2, 2004

Các góp ý, xin gởi về latuan@ctu.edu.vn

Questions or comments please send to latuan@ctu.edu.vn

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page