Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn


AUDIO - NGHE ÂM THANH

THÚ CHƠI XƯƠNG RỒNG, MỘT PHONG TRÀO MANG TRIẾT LÝ SỐNG CHO GIỚI TRẺ

CASTUS RAISING HOBBY, A LIVING PHILOSOPHICAL MOVEMENT FOR YOUTH
 

Bài của Phóng viên Gia Minh (RFA), phỏng vấn anh Nguyễn Minh Kiếm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xương rồng Cần Thơ ngày 6 tháng 2/2006.

(Xin phép PV. Gia Minh/RFA đăng lại, trân trọng cám ơn).

Click vào nút play để nghe về Thú chơi Xương Rồng ở Cần Thơ


 


Source: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2006/02/06/CactusRaisingAHobbyForYouth_GMinh/

Gia đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ngày 8 tháng 5 năm 2006

Các góp ý, xin gởi e-mail về Lê Anh Tuấn

 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page