Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn
Help Me... Up!!!!
 
Ảnh do Trần Lê Quân Ngọc chụp
ngày 27 tháng 2 năm 2004 tại KU Leuven, Belgium
Le Anh Tuan in Heverlee Campus, KUL
 
Giơ tay vói thử, trời cao thấp,
Xoạt cẳng đo xem, đất vắn dài.
Thơ Hồ Xuân Hương
 
Xin tạm dịch:
 
Reaching Heaven, arms thrown up,
Touching the Earth, legs opened wide.
 
 
Lý Lan cũng đã dịch 2 câu thơ này như sau:
 
I am reaching up my hand to see if the sky is high or low
I am stretching out my legs to see if the land is long or short.

Chúc bạn một ngày tốt lành.

Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated Feb 27, 2004

Questions or comments please send to Le Anh Tuan

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page