Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn
   

qẢnh chụp tại Bangkok năm 1990 (Người chụp: Thúy Hằng)

Ảnh chụp lúc khảo sát sông Mekong tại Lào (1997) q

 

Chân dung tự họa (2004) q

 

Dạy học ở Lào (1998) q

Với anh Huỳnh Thu Hòa, Paris 2000 q

Bên thác Niagra, Canada 2001 q

 

 

qMệt quá đôi chân này, nằm xuống ghế đá nghĩ ngơi ... (Trịnh Công Sơn)

   
   

Chúc bạn một ngày tốt lành.

Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cập nhật tháng 3 năm 2005

Các góp ý xin e-mail về latuan@ctu.edu.vn

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page