Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn

 
Thượng thư

PHAN THANH GIẢN

(1796 - 1867)

Lê Anh Tuấn

 

 

Xin giới thiệu với các bạn tấm ảnh chụp chân dung cụ Phan Thanh Giản (1796 - 1867).
 

Tấm ảnh này được chụp lại từ ảnh gốc hiện đang lưu trữ tại Bảo tàng viện Nhân chủng học Paris.

Theo nhiều tài liệu, đây là tấm ảnh xưa nhất về hình ảnh người Việt Nam. Ảnh này chụp năm 1863 tại Paris nhân dịp cụ Phan cầm đầu phái bộ của triều đình Huế sang Pháp xin chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ.

Đoàn của cụ Phan lưu lại Pháp 2 tháng để xin gặp vua Napoléon III, nhưng không thành, đoàn trở về Việt Nam thì thực dân Pháp đã đánh chiếm thêm 3 tỉnh miền Tây. Năm 1867, do thấy không đủ sức cầm giữ miền Nam, sợ đánh nhau sẽ gây đổ máu, tàn phá, chết chóc cho người dân lành, cụ Phan Thanh Giản nhịn ăn, cúi lạy về phía Huế tạ lỗi với vua, rồi uống thuộc độc tự vẫn ...

Sơ lược tiểu sử cụ Phan Thanh Giản


Cụ Phan Thanh Giản sinh năm Bính Thìn (1796) tại thôn An Hòa, huyện Vĩnh Bình, trấn Vĩnh Thanh, nay thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cụ Phan có tên tự là Tĩnh Bá, tên hiệu là Ðàm Như, Ước Phu và Lưỡng Khê,

 

Cụ Phan Thanh Giản là vị Tiến sỹ đầu tiên của đất Nam bộ. Ông thi đậu Tiến sỹ năm Bính Tuất, 1826.

Tiến sỹ Phan Thanh Giản là một công thần của Nhà Nguyễn, đã làm quan trải qua 3 triều vua: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Ông đã từng lần lượt giữ chức Thượng thư của cả 3 Bộ: Bộ Hình, Bộ Lại và Bộ Binh, 6 lần được sung vào Cơ mật viện đại thần và Chánh sứ toàn quyền đại thần. Chức vụ nào ông cũng hết lòng phục vụ và cũng đã từng 4 lần xin cáo quan nhưng nhà vua không đồng ý vì biết ông là người tài. Ông là vị quan thanh liêm, mẫn cán, được lòng người dân Nam bộ thương yêu, kính trọng. Ông đã từng được vua ban cho tấm kim khánh với 4 chữ: Liêm - Bình - Cần - Cán.

Xem thêm: Tiểu sử cụ Phan Thanh Giản

 

Trường Trung học Châu Văn Liêm hiện nay ở thành phố Cần Thơ, trước năm 1975, mang tên trường Trung học Tổng hợp Phan Thanh Giản. Nhiều người thành đạt trong và ngoài nước hiện nay đã xuất thân là học sinh từ trường Trung học mang tên cụ Phan này ...

 

Trường Trung học Phan Thanh Giản ở Cần Thơ

(ảnh trước 1975, không rõ tác giả)

 

Tượng cụ Phan ở trường Trung học Tổng hợp Phan Thanh Giản (1974)

Ảnh sưu tầm trên trang web:

http://www.ptgdtdcanada.com/wp-content/photos/ptg4fixed.jpg

 

 

Xem thêm: Trang Web của Cựu học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc một ngày tốt lành.

Have a nice day.

 

 

Gia Ðình c?a Tu?n
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ngày 20 tháng 9, 2005

Các góp ý xin gởi e-mail về latuan@ctu.edu.vn

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page