Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn
 

Ba tôi, Ô. Lê Văn Hà và căn nhà của ông bà nội, số 232 đường Bạch Đằng, TP. Huế.

(Ảnh chụp năm 1959)

My father, Mr. Le Van Ha and my grandfather's house, No. 232 Bach Dang street, Hue City

(Picture taken in 1959)

Tuấn và mộ phần của ông bà nội ở Ngự Bình, Huế (2002).              

Tuan and the tombs of grandfather and grandmother in Ngu Binh, Hue (2002).

 

 

Chúc bạn một ngày tốt lành. 

Have a nice day.


Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ngày 15 tháng 4/2006
Last Updated March 2, 2004
 

Các góp ý, xin gởi về latuan@ctu.edu.vn

Questions or comments please send to latuan@ctu.edu.vn

 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page