Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn

Hình Ba Me ngày xưa ...

Some pictures of our father and mother on olden times ...


 

Ngày hôn lễ (1959)

Wedding day (1959)

 

 

Cô dâu Trần Thị Anh Đào lạy ra mắt bàn thờ nhà chồng

Bride Tran Thi Anh Dao prostrating on her husband family's ancestral ceremony

 

Cô giáo Trần Thị Anh Đào trong lớp học trường Tiểu học Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (1960)

Teacher Tran Thi Anh Dao in her class in SonTinh Primary School, QuangNgai (1960)

 

Ba me tôi và Chi Lan trong ngôi nhà ở Qui Nhơn (1964)

My father, mother, younger sister Chi Lan in our house, QuiNhon (1964)

 

Ba tôi, ông Lê Văn Hà, đứng ở cửa trước căn nhà, Qui Nhơn (1964)

My father, Mr. Le Van Ha, standing in front-door of his house, QuiNhon (1964)

 

Em gái tôi Chi Lan, cô Vân -bạn của me- và me tôi (1964)

My younger sister Chi Lan, Ms. Van -a my mother's friend- and our mother (1964)

 

 

Em trai của tôi, Lê Anh Quân, và mẹ tôi (1964)

My younger brother, Le Anh Quan, and our mother (1964)

 

Ba tôi và một thầy đồng nghiệp ở trường Trung học Cường Để

trong chuyến du khảo Hòn Khô, biển Qui Nhơn (đầu năm 1972)

My father and his teaching colleague in Cuong De High School

in an excursion trip to Kho Island, QuiNhon Sea (in early 1972)

 

 

Chúc bạn một ngày tốt lành.

Have a nice day.


Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ngày 18 tháng 5, 2006
Last update on 18 May, 2006

Các góp ý xin gởi e-mail về latuan@ctu.edu.vn

Questions or comments please send to latuan@ctu.edu.vn

 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page