Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn

 
ĐƯỜNG LƯỠI BÒ CỦA TRUNG QUỐC
BẮT ĐẦU ‘LIẾM” VÀO CÁC ẨN PHẨM KHOA HỌC

 

(Cow's tongue line of China starts licking to scientific publications)

 

Lê Anh Tuấn

Các công bố khoa học trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín thường được nhiều học giả, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu, các giáo sư ở các Viện - Trường trên thế giới tham khảo và trích dẫn như những chứng cớ khoa học đáng tin cậy. Tuy nhiên, không hẳn mọi bài báo quốc tế nào cũng hoàn toàn có giá trị dù đã qua những xét duyệt của một số người phản biện độc lập, nhiều bài vẫn có các sai sót khoa học, thậm chí sai lầm. Gần đây, xuất hiện sự kiện “Đường lưỡi bò” của các học giả Trung Quốc đăng trên các tạp chí như Waste Management, Environmental Management, Chemosphere, International Journal of Coal Geology, Land Use Policy, Climate Change, Earth Sciences, … Các tạp chí này được phát hành thông qua các nhà xuất bản khoa học nổi tiếng như Elsevier và Springer. Sự kiện này đã được nhiều nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước phát hiện. Họ đã tự viết thư phản đối trực tiếp gởi cho chủ bút tờ báo yêu cầu đính chính.

Đường lưỡi bò” hay còn có tên là “đường 9 đoạn đứt nét” là một con đường do các người cầm quyền Trung Quốc tưởng tượng mà vẽ ra bao trùm trùm khoảng 80% diện tích vùng Biển Đông, mong nuốt hẳn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Việt Nam cai quản liên tục từ thế kỷ 15. Quần đảo Hoàng Sa trước kia hoàn toàn do nhiều triều đại nhà Nguyễn rồi sau này là chính quyền Việt Nam Cộng hòa (cũ) cai quản (thuộc Đà Nẵng). Quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự cưỡng chiếm toàn bộ sau trận hải chiến ác liệt từ ngày 17-19/1/1974. Sau đó, ngày 14/3/1988 lính Trung Quốc lại tiếp tục cưỡng chiếm thêm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Các năm gần đây, các tàu sắt mang danh tàu kiểm ngư, hải giám của Trung Quốc liên tục quấy nhiễu, khiêu khích và gây hấn các vùng Biển Đông của Việt Nam với các hành động như đâm chìm tàu, tịch thu hại sản, ngư cụ, bắt bớ ngư dân, cắt cáp tàu thăm dò địa chấn,... Các vi phạm này hoàn toàn trái với luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Bên cạnh các ngón đòn quân sự, dân sự, ngoại giao, còn có một chiến dịch của nhà cầm quyền Trung Quốc ”buộc” các học giả Trung Quốc phải tạo thêm các “đường lưỡi bò” trong các ấn phẩm khoa học và sách chuyên khảo của mình. Ngay cả trên một tạp chí như Waste Management (Quản lý Chất thải) cũng cho thấy sự bất nhất của các tác giả Trung Quốc mà ban biên tập bài báo đã không nhận ra khi cho đăng tải các bản đồ của Trung Quốc. Chẳng hạn trên bài báo “An overview of municipal solid waste management in China" (Tổng quan quản lý chất thải rắn đô thị ở Trung Quốc) của Xudong Chen, Yong Geng và Tsuyoshi Fujita phát hành vào năm 2010 (Waste Management 2010; 30(4): 716-724), trên hình 5 của bài báo, đăng một tấm bản đồ lấy từ quyển Niên giám Thống kê Môi trường của Trung Quốc (2007) không có “đường lưỡi bò” như hình 1. Năm nay, thêm một bài báo của nhóm học giả Trung Quốc khác đăng trên tạp chí Waste Management, bài “Municipal solid waste source-separated collection in China: A comparative analysis” (Phân tích so sánh: Thu gom phân loại chất thải rắn đô thị tại nguồn) của Jun Tai, Weiqian Zhang, Yue Che và Di Feng (Waste Management 2011; 31:1673-1682, lại đăng ở hình 2 một bản đồ Trung Quốc khác với đường lưỡi bò liếm trọn Biển Đông của Việt Nam (xem hình 2).

 

Hình 1: Bản đồ Trung Quốc trong bài báo của X. Chen et al. (Waste Management, 2010)
Bản đồ này đăng lại từ nguồn tài liệu Niên giám Thống kê Môi trường Trung Quốc (2007)

 

Hình 2: Bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò của J. Tai et al. (Waste Management, 2011)

 

Trước hàng loạt sự kiện này, các nhà khoa học cần lưu ý để cảnh báo và đồng thời cũng cần giải thích cộng đồng quốc tế hiểu rõ sự thật và vấn đề hơn. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của lương tậm của các nhà khoa học đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

 

============================================================================

Thư của tôi gởi Tổng Biên tập tạp chí Waste Management (E-mail: wmeditorinchief@gmail.com)

 

Dear Prof. Raffaello Cossu,
IMAGE (Environmental Engineering) Department, Università degli Studi di Padova, Lungargine Rovetta 8, 35127 Padova, Italy

My name is Le Anh Tuan, a Senior Lecturer of the College of Environment and Natural Resources, Can Tho University, Vietnam. I have just read an article “Municipal solid waste source-separated collection in China: A comparative analysis” by Jun Tai, Weiqian Zhang, Yue Che, and Di Feng (Waste Management 2011; 31:1673-1682). The Figure 2 in this paper showed an illegal U-shaped dotted line (or commonly called as cow’s tongue line) from China licking mostly the territorial sea enclosing the Paracels and Spratlys archipelagos that mostly belong to Vietnam. According to an international legal document of The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982) for all nations in the world, each country contiguous to sea has extended out to 12 nautical miles as its territorial waters from the baseline plus from the edge of the territorial sea out to 200 nautical miles from that country’s baseline. So, the figure presented by Tai et al. is incorrect in fact. I have doubts about that Tai and his colleagues have used this figure on their political appropriate purpose. The scientific value of the article has lessen due to such the pipe laying.

Notice that in another article, also in Waste Management: "An overview of municipal solid waste management in China" by Xudong Chen, Yong Geng and Tsuyoshi Fujita. Waste Management 2010; 30(4): 716-724, in Figure 5 showed the map of China without the U-shaped dotted line.

I hope you, as an editor of a prestigious journal, may consider this error of fact and make a correction in Waste Management in the next issue.

Thank you very much for your attention.

With best regards,
Tuan

---------------------------------------------------------------------------------

Đây là thư trả lời của tạp chí Waste Management:

Dear Le Anh Tuan,
thank you for your e-mail. The Editor in Chief is evaluating the matter as a priority and will publish a note on the next issue of our Journal.

Best regards,

Managing Editorial Office
Waste Management

-----------------------------------------------------------------------------------

Đây là thư trả lời của Nhà xuất bản ELSEVIER:

 

Sandra (ELS-AMS) S.Broerse@elsevier.com tới tôi

Dear Dr. Le Anh Tuan
I would like to thank you for contacting us and expressing your concern regarding the disputed territorial area of China in Figure 2 of Waste Management 2011; 31:1673-1682.
We believe the author should not have used the graph in the publication, particularly because a scientific journal is not the place to fight political and/or geographical disputes.
We however feel that, as the disputed area in the graph is not directly relevant to the work done in the publication , we should as a Publisher not enter into individual discussions about political issues, particularly when taking into account the high sensitivity of the issue.
We feel that it would be more appropriate to define a more general policy and guidelines regarding these matters, which would implemented for all our journals. Our legal department will look into this.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact me.

Kind regards,

Sandra

Sandra Broerse, Ph.D
Publisher Environmental Sciences and Ecology II
ELSEVIER
Radarweg 29 (room 21.098), 1043 NX Amsterdam, The Netherlands
Tel. +31 20 485 3048
s.broerse@elsevier.com
www.elsevier.com/editors
visit our new website on www.elsevier.com/environmental

 

-----------------------------------------------------------------------------------

L.A. Tuấn

 

Gia Ðình c?a Tu?n
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ngày 4 tháng 8, 2011

Các góp ý xin gởi e-mail về latuan@ctu.edu.vn

Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page