Chào Bạn Đến Với Trang Web Của Tuấn
Lê Anh Tuấn's Home PageQUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY & LÀM VIỆC
English Version

 

Họ và tên: LÊ ANH TUẤN

Sinh quán: Thị xã Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa Chỉ: Số 148/274/11/9, đường 3/2, Phường Hưng Lợi,

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Tel : 84-71-738245
Quốc tịch: Việt Nam
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình/ 2 con (1 trai và 1 gái)
Nghề nghiệp: Giảng Viên chính
Nơi làm việc: Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Đại học Cần Thơ, Việt Nam
Tel : 84-71-834 267, Fax : 84-71-832 151
E-mail : latuan@ctu.edu.vn

Quá trình làm việc:

Công việc giảng dạy:
Giai đoạn
Chủ quản và địa chỉ
Vị trí
Mô tả nhiệm vụ
1982 - 1989 Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2 TP. Cần Thơ Việt Nam
Tel: 84-71-838237
Fax: 84-71-838474
Giảng viên Giảng dạy môn Thủy lực, và Thủy văn
1990 - 1996 Đại học Cần Thơ (địa chỉ như trên) Giảng viên Giảng dạy môn Thủy văn công trình, Khí tượng - Thủy văn, và Qui hoạch Thủy lợi
1996 - 2000 Đại học Cần Thơ (địa chỉ như trên) Giảng viên Phó Khoa Giảng dạy môn Thủy văn công trình, Khí tượng - Thủy văn, Qui hoạch Thủy lợi, Lập trình Pascal, MS-DOS - WinWord - Excel
2000 - now Đại học Cần Thơ (địa chỉ như trên) Giảng viên chính Giảng dạy môn Thủy văn công trình, Khí tượng - Thủy văn, Qui hoạch Thủy lợi, Phân tích Dự án Phát triển Nông thôn, Công trình Xử lý Nước thải, Cấp thoát nước

Công việc nghiên cứu:
Giai đoạn
Chủ quản và địa chỉ
Vị trí
Mô tả nhiệm vụ
1982 - 1993 Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2 TP. Cần Thơ Việt Nam
Tel: 84-71-838237
Fax: 84-71-838474
Giảng viên + Thu thập và Phân tích số liệu Thủy văn của Đồng bằng sông Cửu Long
+ Thiết kế các hệ thống Thủy nông ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
1993 - 1998 Đại học Cần Thơ (địa chỉ như trên) và Bộ Nông Lâm, CHDCND Lào Tel & Fax: 856-21-412348) Giảng viên và Chuyên gia về Phát Triển Nông Thôn + Qui hoạch và Triển khai Dự án Phát triển Nông thôn ở huyện Champasak, Lào
+ Các yêu cầu cho một Hệ thống Tài chính cho Đại học Cần Thơ
+ Các yêu cầu cho một Hệ thống Máy tính Trợ giúp cho việc Giảng dạy, Học tập và Thi cử (CASTLE)
1998 - now Đại học Cần Thơ (địa chỉ như trên)

+ Bộ môn Quản lý Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

+ Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ

 

Giảng viên chính

Phó Trưởng Bộ môn

 

Chánh Văn phòng Viện (phụ trách Hành chính và Đào tạo)

+ Nghiên cứu viên dự án: Asian Cities Climate Change Resilience Network (Quỹ Rockerfeller), 2009

+ Nghiên cứu viên dự án M-POWER: Thích nghi lũ đa cấp và quản trị rủi ro ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam (2007-2008)

+ Điều phối viên Dự án SANSED: "Khép kín Chu trình Dưỡng chất với các Chất nền An toàn Vệ sinh trong Hệ thống Quản lý Nước Phi Tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam" (Đại học Cần Thơ - Đại học Born, Đức)

+ Nghiên cứu viên của Tiểu Dự án VLIR SubA2 "Xử lý Nước thải Tự nhiên" ở Đại học Cần Thơ.
+ Thành viên của nhóm Dự án: "Viết Cầm nang Cấp nước (ĐHCT - Hà Lan) ở Đại học Cần Thơ
+ Nghiên cứu viên của Tiểu Dự án VLIR SubA2 "Xử lý Nước thải Tự nhiên" ở Đại học Cần Thơ.

+ Điều phối viên phía ĐHCT của dự án: "Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Canada" ở tỉnh Trà Vinh, Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Trưởng Nhóm Quan trắc Chất lượng Nước của Dự án IRRI-DFID-CTU: “Xóa đói giảm nghèo bằng việc quản lý tài nguyên hợp lý tại các vùng ven biển có công trình ngăn mặn" ở Bạc Liêu, Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đào tạo:

Tập huấn:

 • Chương trình Phát triển Chuyên nghiệp về Quản lý Nước của ICE WaRM (International Centre of Excellence in Water Resources Management), AusAID Australian Leadership Awards Fellowship, tháng 7 - tháng 8, 2008 tại Australia.

 • Bổ cập nước ngầm nhân tạo và lọc nước qua bờ sông, 22/5 - 2/6/2006
  Bộ môn Kỹ thuật Môi trường và Sinh thái, Khoa Kỹ thuật dân dụng, Ruhr-University of Bochum, Đức

 • Phân tích Dữ liệu Đa biến từ Khoa học Sinh thái và Môi trường, sử dụng phần mềm PRIMER for Window v.5, 2002, (Đại học Cần Thơ - Đại học Aashur, Dự án CAULES, Việt Nam - Đan Mạch)

 • MAS trong lãnh vực Khoa học máy tính, 2002
  (Đại học Chulalongkorn, Thái Lan)

 • MAS và Khoa học Xã hội và Kinh tế Sinh thái , 2002
  (Đại học Khon Kaen, Thái Lan)

 • Hệ thống Đa Tác nhân (MAS) cho việc Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên, 2001
  (Đại học Khon Kaen, Thái Lan)

 • Phát triển Chương trình Đào tạo, 2000
  (Đại học Amsterdam, Hà Lan)

 • Hoá phân tích và Môi trường vùng Rừng sát , 1999
  (Đại học Aarhus, Đan Mạch)

 • Quản lý Hành chính, 1998
  (Học viện Hành chánh Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

 • Phương pháp học, 1996
  (Hogeschool van Amsterdam, Hà Lan)

 • Quản trị Tài chính, 1996
  (NUFFIC- Đại học Cần Thơ, Việt Nam)

 • Phân tích Hệ thống Thông tin và Phát triển Dữ liệu, 1996
  (Đại học Free tại Amsterdam, Hà Lan)

 • Thành lập và Phân tích Dự án Đa Mục tiêu, 1994
  (Ban thư ký UB Mekong Secretariat, Hà Nội, Việt Nam)

 • Giảng dạy và Học tập trong Giáo dục Đại học, 1988
  (Đại học Nông nghiệp Wageningen - Đại học Cần Thơ, Việt Nam)

 •  

Lãnh vực làm việc:

 • Giảng dạy Đại học
 • Thành lập và Phân tích Dự án Phát triển
 • Kỹ thuật Tính toán trong Thủy lực và Thủy văn
 • Quy hoạch Phát triển Nông thôn 
 • Phát triển Giáo dục 
 • Ứng dụng Máy tính 
 • Kỹ thuật Môi trường 

Kinh nghiệm địa bàn:

 • Đồng bằng Sông Cửu long (Trà Vinh, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu), Việt Nam (1992 - nay)
 • Pochentong, Phnom Penh, Cambodia (1982)
 • Quảng Nam - Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam (1990)
 • Tỉnh Champasak, Hạ Lào (1993 - 1998)

Ấn phẩm:

English Version

 

Gia Đình của Tuấn
Cây Xương Rồng & các Cây Mọng Nước
Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường
Phát Triển Cộng Đồng Nông Thôn
Diễn Đàn Văn Hóa & Xã Hội
Giải Trí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật ngày 2 tháng 4, 2008

Các góp ý xin gởi e-mail về latuan@ctu.edu.vn

 
Trường Đại Học Cần Thơ Lê Anh Tuấn's Home Page